Můžete nás slyšet každou středu ve 22 hodin na Radiu Proglas.

Představujeme Koinonii Jan Křtitel

13. 1. 2011 16:00
Rubrika: Rozhovory

Další komunitou, kterou jsme si ve Šmrncu představili, je Koinonia Jan Křtitel. Rozhovor se Standou Dragounem vedla Katka Brichcínová z českobudějovického studia Jan. Dozvíte se v něm, jak se členové komunity mezi sebou zdraví, proč přijali jméno Kristova předchůdce, jak se modlí a kde se s nimi můžete setkat.

Kristus vstal z mrtvých. V pravdě a m y s ním. Tak se zdraví členové komunity Jan Křtitel. Mohl bys tento pozdrav vysvětlit?

Každá komunita má svůj specifický pohled na Ježíše, určitým způsobem zdůrazňuje nějaký jeho rys. Pro nás je charakteristické to, že jsme komunita přátel, kteří se radují z toho, že je mezi nimi vzkříšený Kristus, vzkříšený Pán.

Proč se komunita jmenuje právě podle Pánova předchůdce Jan Křtitel?

Naše komunita vznikla 1. ledna 1979 na mariánském poutním místě v Loretu a jméno Jan dostala na základě proroctví jedné charismatické komunity v Bolívii. My realizujeme to jméno tak, že evangelizujeme. Jsme komunita, která má za cíl ukazovat dnešnímu člověku na Ježíše Krista. Děje se to v takzvaných Domech modlitby. To jsou setkání, na kterých se modlíme společně s těmi, kteří by chtěli Ježíše Krista blíže poznat. Tato setkání jsou otevřená, může na ně přijít kdokoli.

Členové komunity se věnují takzvané osobní modlitbě. Jaká je její struktura a v čem spočívá?

Modlíme se s Písmem a modlíme se nahlas. Struktura té modlitby spočívá v tom, že si vždy čteme úryvek z Nového Zákona a k tomu jeden žalm. Pak zpíváme v jazycích a modlíme se dál vlastními slovy přímluvu, chválu, prosbu k Duchu svatému. Pro mě osobní modlitba znamená veliké požehnání. Od té doby, co se při ní setkáváme společně s manželkou, se naše manželství proměnilo a dostalo nový rozměr. Děkujeme Pánu za tuto zkušenost.

Ty jsi členem komunity a přitom žiješ v manželství. Má komunita také zasvěcené členy?

Komunita má jak zasvěcené členy žijící ve světě, tak externí členy, což jsou bratři a sestry žijící v manželství. Všichni společně se scházejí v takzvaných Oázách, které jsou rozesety po celém světě. Jedna taková je i u nás v Plzni – Liticích. Tam můžeme pozvat všechny zájemce o naši spiritualitu, o které se dozvědí víc také na internetových stránkách www.koinonia.cz. Pro ty, kdo mají zájem o první setkání s komunitou doporučujeme jak Domy modlitby, tak setkání Ježíš uzdravuje, kde se společně modlíme za uzdravení, jak tělesné, tak duševní a duchovní.

Díky za rozhovor.

 

Zobrazeno 1300×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio